Monday, 25/01/2021 - 11:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga My II
 • Cảnh Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01656265460
  • Email:
   canhthituyet8290@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0965372121
  • Email:
   nguyenthanhthuytn2013@gmail.com
 • Nguyễn Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 4-5
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0983803989
  • Email:
   trangte92@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4-5
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01646465698
  • Email:
   ocvang1991@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0985948257
  • Email:
   thiennga130790@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01697427646
  • Email:
   huyennguyen2979@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01679233222
  • Email:
   nguyenthanh.fan@gmail.com
 • Phan Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01682936581
  • Email:
   phanngan89nd@gmail.com
 • Trần Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1,2,3
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0976315860
  • Email:
   maitran71.tn@gmail.com
 • Nguyễn Đức An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0978389182
  • Email:
   ducannguyen559@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986394518
  • Email:
   diunhac@gmail.com
 • Văn Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0962771384
  • Email:
   hue1989bk@gmail.com
 • Bùi Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0985380420
  • Email:
   hatuan@gmail.com
 • Phạm Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0972444635
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 7
Tháng 01 : 518
Năm 2021 : 518